Home » 2% z dane

Blíži sa čas daňového priznania a návštev daňového úradu. Kto by to mal rád? Možno sa vám tam ľahšie bude kráčať s pocitom dobrého skutku. Darovať 2% z dane z príjmu prinesie do radov športovej mládeže opäť veľkú pomoc. Podporte mladých športovcov a prispejte nám na ich rozvoj.

Ďakujeme !

Vaše

Tenisové nádeje