Home » O nás

OZ TENISOVÉ NÁDEJE združuje najmä rekreačných športovcov, aktívnych registrovaných tenistov a ľudí s pozitívnym vzťahom k športu.

Cieľom OZ TENISOVÉ NÁDEJE je poskytnúť svojim členom, deťom, mládeži a dospelým podporu a odborné vedenie tenisového tréningu, vrátane tvorenia tréningových plánov, prípravy na súťaže a poskytovania odborných rád v súvislosti so zdravím a výživou športovca; tréningové pobyty a iné súvisiace aktivity.
Zabezpečovanie materiálno technického vybavenia a priestory pre tréningové a voľnočasové aktivity, organizovanie odborných seminárov a prednášok súvisiacich s činnosťou združenia, zabezpečovanie podpornej a prezentačnej činnosti v oblasti športu, zabezpečovanie športovo-kultúrnych podujatí a podpora talentovaných športovcov.